Üyelik Koşulları

Derneğe üye olabilmek için;

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Dernekler Kanunu hükümleri gereğince üyeliğine engel durumu bulunmamak gereklidir.

Derneğe üye olmak için, üyelik formunu doldurmak, kimlik fotokopisi ve 2 fotoğraf ile derneğe müracaat etmek gereklidir.

Adayın asil üyeliğe aday kabul veya reddi kararı Yönetim Kurulu’nca verilir. Adayların üyelikleri, üyeliğe kabul kararından sonra, Bu tüzükle belirlenmiş kayıt ücreti ve o yılın aidatının ödenmesi ile başlar.

Kayıt ücreti Genel Kurul tarafından saptanır ve asil üyeliğe kabul işlemleri sırasında bir kez ödenir. Asil üyeler Genel Kurulca saptanacak yıllık aidatı her yıl ödemek zorundadırlar.

Çanakkale Galatasaray Taraftarlar Derneği kayıt ücreti 50 TL’dir. (Üyelik girişi esnasında bir kez alınır)

Çanakkale Galatasaray Taraftarlar Derneği yıllık aidatı 60 TL’dir. (Yılda bir kez ödenir)